خانه / فیلم آموزش دروس دانشگاهی

فیلم آموزش دروس دانشگاهی

فیلم آموزش دروس دانشگاهی شامل ویئوهای آموزشی از تمامی دروس دانشگاه های مطرح مانند جزوه دانشگاه شریف ، دانشگاه تهران ، دانشگاه امیرکبیر و …

فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دکتر بهمن ابادی دانشگاه شریف

فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دانشگاه شریف

فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 مدرس :  دکتر بهمن آبادی دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف تعداد جلسات : 30 جلسه   توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه دریافت نمایید …

مشاهده این مطلب

فیلم آموزش ریاضی عمومی 2 دکتر شهشهانی دانشگاه شریف

فیلم آموزش ریاضی عمومی 2 دکتر شهشهانی دانشگاه شریف

فیلم آموزش ریاضی عمومی 2 مدرس : دکتر شهشهانی دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف تعداد جلسات : 41 جلسه   توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه دریافت نمایید …

مشاهده این مطلب

فیلم آموزش مدار منطقی دکتر محمود تابنده دانشگاه شریف

فیلم آموزش مدار منطقی دکتر محمود تابنده دانشگاه شریف

فیلم آموزش مدار منطقی مدرس :  دکتر محمود تابنده دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف تعداد جلسات : 22 جلسه     توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه دریافت …

مشاهده این مطلب

فیلم آموزش فیزیک عمومی 2 دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه شریف

فیلم آموزش فیزیک عمومی 2 دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه شریف

فیلم آموزش فیزیک عمومی 2 مدرس :  دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف تعداد جلسات : 25 جلسه   توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه …

مشاهده این مطلب

فیلم آموزش فیزیک عمومی 1 دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه شریف

فیلم آموزش فیزیک عمومی 1 دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه شریف

فیلم آموزش فیزیک عمومی 1 مدرس :  دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف تعداد جلسات : 25 جلسه   توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه …

مشاهده این مطلب

فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل دکتر امیر جعفری دانشگاه شریف

فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل دکتر امیر جعفری دانشگاه شریف

فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل مدرس :  دکتر امیر جعفری دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف تعداد جلسات : 27 جلسه   توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه دریافت نمایید …

مشاهده این مطلب

فیلم آموزش مقاومت مصالح ١ دکتر دهقانی فیروزآبادی دانشگاه شریف

فیلم آموزش مقاومت مصالح ١ دکتر دهقانی فیروزآبادی دانشگاه شریف

فیلم آموزش مقاومت مصالح ١ مدرس :  دکتر دهقانی فیروزآبادی دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف تعداد جلسات : 25 جلسه   توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه دریافت …

مشاهده این مطلب

فیلم آموزش سیگنال و سیستم دکتر بابایی زاده دانشگاه شریف

فیلم آموزش سیگنال و سیستم دکتر بابایی زاده دانشگاه شریف

فیلم آموزش سیگنال و سیستم مدرس :  دکتر بابایی زاده دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف تعداد جلسات : 24 جلسه   توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه دریافت …

مشاهده این مطلب

فیلم آموزش میکروپروسسور 1 (ریز پردازنده) دکتر ثنائی دانشگاه شریف

فیلم آموزش میکروپروسسور 1 (ریز پردازنده) دکتر ثنائی دانشگاه شریف

فیلم آموزش میکروپروسسور 1 (ریز پردازنده) مدرس :  دکتر اسماعیل ثنائی دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف تعداد جلسات : 23 جلسه   توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه …

مشاهده این مطلب

فیلم آموزش دینامیک دکتر بخشی دانشگاه شریف

فیلم آموزش دینامیک دکتر بخشی دانشگاه شریف

فیلم آموزش دینامیک مدرس :  دکتر علی بخشی دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف تعداد جلسات : 27 جلسه   توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه دریافت نمایید   …

مشاهده این مطلب