خانه / جزوه دانشگاهی

جزوه دانشگاهی

انواع جزوات دروس دانشگاهی شامل جزوه دانشگاهی PDF تمامی دروس دانشگاه های مطرح مانند جزوه دانشگاه شریف ، دانشگاه تهران T دانشگاه امیرکبیر و …

جزوه معادلات دیفرانسیل | دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل PDF

جزوه معادلات دیفرانسیل | دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل PDF

در این مطلب لینک دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل بصورت pdf و از دانشگاه ها و استاید مطرح ارائه شده اند جزوه معادلات دیفرانسیل جزوه معادلات دیفرانسیل مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه نمایید :     مباحث جزوه معادلات دیفرنسیل برخی از مباحث و سرفصل هایی که در جزوه …

مشاهده این مطلب

جزوه محاسبات عددی | دانلود جزوه محاسبات عددی PDF

جزوه محاسبات عددی | دانلود جزوه محاسبات عددی PDF

جزوه محاسبات عددی جزوه محاسبات عددی مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه نمایید :   مباحث جزوه محاسبات عددی برخی از مباحث و سرفصل هایی که در جزوه محاسبات عددی بیان می شوند به شرح زیر می باشند : روش رونگه – کوتای مرتبه 4 برای حل …

مشاهده این مطلب

جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 | دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 PDF

جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 | دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 PDF

جزوه مقاومت مصالح جزوه مقاومت مصالح مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه نمایید :   مباحث جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 برخی از مباحث و سرفصل هایی که در جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 بیان می شوند به شرح زیر می باشند : مباحث مقاومت مصالح …

مشاهده این مطلب

جزوه مدار منطقی | دانلود جزوه مدار منطقی PDF

جزوه مدار منطقی | دانلود جزوه مدار منطقی PDF

جزوه مدار منطقی جزوه مدار منطقی مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه نمایید :   مباحث جزوه مدار منطقی برخی از مباحث و سرفصل هایی که در جزوه مدار منطقی بیان می شوند به شرح زیر می باشند :  جبر بول و گیت های منطقی مدار های …

مشاهده این مطلب

جزوه ریاضی مهندسی | دانلود جزوه ریاضی مهندسی PDF

جزوه ریاضی مهندسی | دانلود جزوه ریاضی مهندسی PDF

جزوه ریاضی مهندسی جزوه ریاضی مهندسی مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه نمایید :   مباحث جزوه ریاضی مهندسی برخی از مباحث و سرفصل هایی که در جزوه ریاضی مهندسی بیان می شوند به شرح زیر می باشند : حل معادله خطی مرتبه اول چگونگی پیدایش یک …

مشاهده این مطلب

جزوه استاتیک | دانلود جزوه استاتیک PDF

جزوه استاتیک | دانلود جزوه استاتیک PDF

جزوه استاتیک جزوه استاتیک مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه نمایید :   مباحث جزوه استاتیک برخی از مباحث و سرفصل هایی که در جزوه استاتیک بیان می شوند به شرح زیر می باشند : اسکالر ها و بردار ها قرارداد های مورد استفاده برای نمودار ها …

مشاهده این مطلب