خانه / فیلم آموزش دروس دانشگاهی / فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دکتر بهمن ابادی دانشگاه شریف
فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دانشگاه شریف
فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دانشگاه شریف

فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دکتر بهمن ابادی دانشگاه شریف

فیلم آموزش الکترومغناطیس 1

مدرس :  دکتر بهمن آبادی

دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف

تعداد جلسات : 30 جلسه

 

توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه دریافت نمایید

 

 

جهت دریافت رایگانِ این محصول

در فرم زیر ایمیل تان را وارد نمایید و دکمه ارسال را بزنید

تا محصول برای تان ایمیل شود

   

  فهرست مباحث جلسات فیلم آموزش الکترومغناطیس 1

  جلسه ی 1 : مقدمه ، بیان اهداف کلی درس ، آنالیز برداری ، پتانسیل
  جلسه ی 2 : ادامه آنالیز برداری : مختصات خمیده و قضایای اساسی
  جلسه ی 3 : ادامه آنالیز برداری : اتحاد های برداری ؛ معادله لاپلاس
  جلسه ی 4 : حل معادله لاپلاس در دستگاه دکارتی: روش جداسازی متغیّر، ضرایب فوریه
  جلسه ی 5 : حل معادله لاپلاس در دستگاه کروی و دستگاه استوانه ای
  جلسه ی 6 : حل معادله لاپلاس : چند مثال ؛ تابع دلتای دیراک
  جلسه ی 7 : الکتروستاتیک : قانون کولن ، میدان الکتریکی ، پتانسیل الکتریکی
  جلسه ی 8 : قانون گاؤس، دو قطبی الکتریکی
  جلسه ی 9 : بسط چند قطبی پتانسیل الکتریکی ، مثال
  جلسه ی 10 : حل مسائل مقدار مرزی الکتروستاتیک : معادله لاپلاس و روش تصویر
  جلسه ی 11 : تشریح روش تصویر برای حل مسائل مرزی الکتروستاتیک
  جلسه ی 12 : کاربرد هایی از روش تصویر؛ روش ضرایب پتانسیل
  جلسه ی 13 : چند مثال از ضرایب پتانسیل؛ الکتروستاتیک در دی الکتریک : قطبش، بار مقیّد
  جلسه ی 14 : مسائل مرزی در دی الکتریک ، رابطه ساختمندی ، بردار جابه جایی الکتریکی
  جلسه ی 15 : حل مسائل مرزی در دی الکتریکهای خطی ، شرایط مرزی ، مثال
  جلسه ی 16 : حل مثال ، روش تصویر در دی الکتریک
  جلسه ی 17 : حل مثال ، نیروی الکتریکی وارد بر پیکربندی ؛ نظریه میکروسکوپی دی الکتریک
  جلسه ی 18 : ادامه : معادله کلاسیوس-موسوتی ، معادله لانژون-دبی ، پسماند الکتریکی
  جلسه ی 19 : انرژی الکتروستاتیکی ، انرژی الکتروستاتیکی در رسانا
  جلسه ی 20 : حل مثال ، انرژی در محیط های خطی ، چگالی انرژی الکتروستاتیکی ، ضرایب پتانسیل
  جلسه ی 21 : ادامه ضرایب پتانسیل ، ضرایب ظرفیت ، نیروی الکتروستاتیکی
  جلسه ی 22 : نیروی وارد بر دی الکتریک درون خازن
  جلسه ی 23 : بخش اول – جریان الکتریکی ، معادله پیوستگی ، محیط رسانای خطی
  جلسه ی 24 : بخش دوم – جریان پایا و معادله لاپلاس
  جلسه ی 25 : بخش سوم – شرایط مرزی و یافتن چگالی جریان با حل معادله لاپلاس ، رابطه ساختاری ماده خطی
  جلسه ی 26 : شرایط مرزی در مادّه و حالات حدّی ، حل مثال، قوانین مدار ، مثال
  جلسه ی 27 : مغناطوستاتیک : قانون بیو-ساوار ، گشتاور وارد بر حلقه بسته ، مثال
  جلسه ی 28 : گشتاور مغناطیسی، پیچه هلمهولتز ، مثال ، قانون آمپر ، پتانسیل برداری
  جلسه ی 29 : بخش اول – مرور جلسه گذشته ، شار مغناطیسی
  جلسه ی 30 : بخش دوم – حل مثال از پتانسیل برداری ، بسط چندقطبی

   

   

  دربارۀ دکتر بهمن آبادی مدرس فیلم آموزش الکترومغناطیس 1 دانشگاه شریف

  دکتر محمود بهمن آبادی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک٬ در سال 1362 در مقطع کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیلات عالی خود را آغاز نمودند و در سال 1367 وارد دوره کارشناسی ارشد شدند. ایشان در سال 1377 مدرک دکتری خود را از همین دانشگاه کسب نمودند و رتبه اول کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوده اند. تخصص ایشان اختر فیزیک است و از جوان ترین دانشیاران دانشگاه می باشند.

   

  مطلبی دیگر

  فیلم آموزش فیزیک عمومی 1 دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه شریف

  فیلم آموزش فیزیک عمومی 1 دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه شریف

  فیلم آموزش فیزیک عمومی 1 مدرس :  دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف …