خانه / فیلم آموزش دروس دانشگاهی / فیلم آموزش ریاضی عمومی 2 دکتر شهشهانی دانشگاه شریف
فیلم آموزش ریاضی عمومی 2 دکتر شهشهانی دانشگاه شریف
فیلم آموزش ریاضی عمومی 2 دکتر شهشهانی دانشگاه شریف

فیلم آموزش ریاضی عمومی 2 دکتر شهشهانی دانشگاه شریف

فیلم آموزش ریاضی عمومی 2

مدرس : دکتر شهشهانی

دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف

تعداد جلسات : 41 جلسه

 

توضیحات : فیلم آموزشی از کلاس درس با کیفیت بالا فیلمبرداری شده است جهت مشاهده کیفیت می توانید نمونه ی آن را از  طریق پر کردن فرم پایین این صفحه دریافت نمایید

 

 

 

جهت دریافت رایگانِ این محصول

در فرم زیر ایمیل تان را وارد نمایید و دکمه ارسال را بزنید

تا محصول برای تان ایمیل شود

   

  فهرست مباحث فیلم آموزش ریاضی عمومی 2 دانشگاه شریف استاد شهشهانی

  جلسه ۱ – مقدمه جبر و توصیف جبر – فضای حقیقی

  جلسه ۲ -مفهوم صفحه – مقدمه زیرفضاهای مستوی

  جلسه ۳ – زیرفضاهای مستوی

  جلسه ۴ – ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی

  جلسه ۵ – روش گرام اشمیت

  جلسه ۶ – نگاشت و تابع خطی ۱

  جلسه ۷ – نگاشت و تابع خطی ۲

  جلسه ۸ – نگاشت و تابع خطی ۳ – ضرب خارجی ۱

  جلسه ۹ – ضرب خارجی ۲ – دوران

  جلسه ۱۰ – حجم و دترمینان

  جلسه ۱۱ – بردار ویژه

  جلسه ۱۲ – تعریف تعامد – ماتریس متعامد 1

  جلسه ۱۳ – تعریف تعامد – ماتریس متعامد 2 – دوران – خم پارامتری

  جلسه ۱۴ -مختصات قطبی

  جلسه ۱۵ – خم پیوسته و منظم

  جلسه ۱۶ – روشهای نمابش تابع – مجموعه تراز 1

  جلسه ۱۷ – مجموعه تراز 2

  جلسه ۱۸ – تغییر مختصات

  جلسه ۱۹ – پیوستگی و حد

  جلسه ۲۰ – مشتق و تقریب خطی 1

  جلسه ۲۱ – مشتق و تقریب خطی 2

  جلسه ۲۲ – مشتق و تقریب خطی 3 – قواعد مهم مشتق

  جلسه ۲۳ – میدان گرادیان

  جلسه ۲۴ – مشتق های پاره ای مرتبه بالا، قاعده زنجیره ای

  جلسه ۲۵ – نقاط بحرانی و آزمون مشتق

  جلسه ۲۶ – توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش اول)

  جلسه ۲۷ – توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش دوم) – بهینه سازی و قضیه لاگرانژ(بخش اول)

  جلسه ۲۸ – بهینه سازی و قضیه لاگرانژ (بخش دوم)

  جلسه ۲۹ – انتگرال(بخش اول)

  جلسه ۳۰ – انتگرال و قضیه نقطه میانی(بخش دوم)

  جلسه ۳۱ – انتگرال چند متغیره(بخش اول)

  جلسه ۳۲ – انتگرال چند متغیره و مرکز جرم(بخش دوم)

  جلسه ۳۳ – تغییر متغیر در انتگرال و تعویض مختصات

  جلسه ۳۴ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش اول)

  جلسه ۳۵ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)

  جلسه ۳۶ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)

  جلسه ۳۷ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش سوم)

  جلسه ۳۸ – میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش چهارم)

  جلسه ۳۹ – قضیه گرین

  جلسه ۴۰ – انتگرال روی سطح خمیده(بخش اول)

  جلسه ۴۱ – انتگرال روی سطح خمیده(بخش دوم) و قضیه استوکس

   

   

  دربارۀ دکتر شهشهانی مدرس فیلم آموزش ریاضی 2 دانشگاه شریف

  سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه برکلی – کالیفرنیا است و از سال 1353 به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و در سال 1382 به عنوان چهره ی ماندگار ریاضیات کشور معرفی شد

   

  مطلبی دیگر

  فیلم آموزش فیزیک عمومی 1 دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه شریف

  فیلم آموزش فیزیک عمومی 1 دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه شریف

  فیلم آموزش فیزیک عمومی 1 مدرس :  دکتر محمد رضا اجتهادی دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف …