خانه / جزوه دانشگاهی / جزوه استاتیک | دانلود جزوه استاتیک PDF
جزوه استاتیک | دانلود جزوه استاتیک PDF
جزوه استاتیک | دانلود جزوه استاتیک PDF

جزوه استاتیک | دانلود جزوه استاتیک PDF

جزوه استاتیک

جزوه استاتیک مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه نمایید :

دانلود جزوه استاتیک

 

مباحث جزوه استاتیک

برخی از مباحث و سرفصل هایی که در جزوه استاتیک بیان می شوند به شرح زیر می باشند :

 • اسکالر ها و بردار ها
 • قرارداد های مورد استفاده برای نمودار ها و معادله ها
 • یکاهای SI
 • عملیات برداری
 • قوانین نیوتن
 • یکاها
 • مکانیک
 • مفاهیم پایه
 • تبدیل یکا ها
 • قانون گرانش
 • جاذبه ی گرانشی زمین
 • دقت و حدود و تقریب ها
 • یکا های متداول در امریکا
 • استاندارد های اولیه
 • خرپا های ساده
 • اتصال ها و تکیه گاه های خر پا
 • روش مفصل ها
 • زایدی داخلی و خارجی
 • عوامل موثر بر اصطکاک
 • انواع مسئله ی اصطکاک
 • کابرد های اصطکاک در ماشین ها
 • گوه
 • پیچ
 • تحلیل نیرو
 • هندسه ی فضایی
 • روابط جبری
 • هندسه ی تحلیلی
 • مثلثات
 • بازده مکانیکی
 • انرژی پتانسیل و پایداری
 • انرژی پتانسیل کشسان
 • انرژی پتانسیل گرانشی
 • معادله انرژی
 • نمودار های نیروی فعال
 • اصل کار مجازی
 • خر پا های فضایی
 • خر پا های فضایی استاتیکی معین
 • روش مفصل ها برای خر پا های فضایی
 • روش مقاطع برای خرپا های فضایی
 • قاب و ماشین ها
 • مرکز وار خط ، سطح و حجم
 • انتخاب جزء برای انتگرال گیری
 • اجسام و شکل های مرکب ؛ تقریب ها
 • روش تقریب
 • حجم های نامنظم
 • محاسبه ی حاصل ضرب برداری
 • لنگر حول محور اختیاری
 • قضیه وارینیون در حالت سه بعدی
 • نمودار های نیروی برشی و لنگر خمشی
 • بارگذاری در حالت عام ، روابط نیروی برشی و لنگر خمشی
 • کابل های انعطاف پذیر
 • روابط عام
 • روش جبری
 • اصل لنگر ها
 • سیستم های نیروی سه بعدی
 • مولفه های قائم
 • ضرب داخلی
 • زوایه بین دو بردار
 • قید ها و نامعینی استاتیکی
 • کفایت قید ها
 • تعادل در سه بعد
 • شرایط تعادل
 • نمودار های جسم آزاد
 • دسته بندی تعادل
 • قید ها و معینی استاتیکی
 • کابل سهموی
 • کابل زنجیره ای
 • استاتیک سیالات
 • فشار سیال
 • فشار هیدروستاتیکی روی سطوح مستطیلی غوطه ور
 • فشار هیدروستاتیکی وارد بر سطوح استوانه ای
 • فشار هیدروستاتیکی روی سطوح تخت به شکل های مختلف
 • شناوری
 • اجسام صلب متصل به هم با عضو های چند نیرویی
 • نمایش نیرو و نمودار های جسم آزاد
 • مرکز جرم و مرکز وار
 • مرکز جرم
 • تعیین مرکز ثقل
 • مرکز جرم و مرکز ثقل
 • عملیات برداری
 • سری
 • مشتق ها
 • انتگرال ها
 • روش نیوتن برای حل معادله های دشوار
 • چند روش انتگرال گیری عددی
 • قضیه های پاپوس
 • موضوعات خاص
 • تیر ها – آثار خارجی
 • انواع تیر
 • بار های گسترده
 • تیر ها – اثار داخلی
 • برش ، خمش و پیچش
 • کوپل ها در حالت سه بعدی
 • خواص فیزیکی
 • ثابت های منظومه شمسی
 • خواص شکل های مسطح
 • خواص جسم های فضایی همگن
 • مولفه های قائم
 • قرارداد های توصیف مولفه های برداری
 • تعیین مولفه های نیرو
 • لنگر
 • لنگر حول یک نقطه
 • ضرب برداری
 • قضیه وارینیون
 • کوپل
 • روش جبر برداری
 • کوپل های هم ارز
 • سیستم های نیرو – کوپل
 • برآیند ها
 • لنگر و کوپل
 • برآیند ها
 • لنگر ها در سه بعد
 • دیفرانسیل ها
 • تقریب های زاویه کوچک
 • حل مسئله در استاتیک
 • فرض های مناسب
 • استفاده از ابزار های ترسیمی
 • فرمول بندی مسائل و یافتن جواب
 • نمودار جسم آزاد
 • مقادیر عددی و نماد ها
 • روش های حل مسئله
 • تعادل در دو بعد
 • مجزا کردن سیستم و نمودار جسم آزاد
 • مدل سازی اثر نیرو
 • ترسیم نمودار جسم آزاد
 • مثال هایی از نمودار جسم آزاد
 • شرایط تعادل
 • دسته بندی تعادل
 • عضو های دو نیرویی و سه نیرویی
 • معادله های تعادل جایگرین
 • نیرو
 • آثار خارجی و داخلی
 • اصل انتقال پذیری
 • دسته بندی نیرو ها
 • کنش و واکنش
 • نیرو های هم رس
 • مولفه های برادر
 • حالت خاص جمع برداری
 • سیستم های نیروی دو بعدی
 • پدیده های استاتیکی
 • انواع اصطکاک
 • اصطکاک خشک
 • مکانیسم اصطکاک خشک
 • اصطکاک استاتیکی
 • اصطکاک جنبشی
 • زوایای اصطکاک
 • شرایط باز شدن پیچ
 • یاتاقان های شعاعی
 • یاتاقان های محوری ؛ اصطکاک دیسک
 • تسمه های انعطاف پذیر
 • مقاومت غلتشی
 • شرایط خاص
 • روش مقاطع
 • نمایش روش مقاطع
 • خر پا های مسطح
 • کار
 • کار یک نیرو
 • کار یک کوپل
 • ابعاد کار
 • کار مجازی
 • تعادل
 • تعادل یک ذره
 • تعادل جسم صلب
 • تعادل سیستم های ایده ال اجسام صلب
 • اصل کار مجازی
 • درجه آزادی
 • سیستم های با اصطکاک
 • لنگر های لختی سطح
 • هندسه ی مسطحه
 • پایداری تعادل
 • لنگر های لختی قائم و قطبی
 • شعاع چرخش
 • انتقال محور ها
 • سطوح مرکب
 • حاصل ضرب لختی و دوران محور ها
 • انتقال محور ها
 • دوران محور ها
 • دایره ی مور برای لختی
 • لنگر های لختی جرم

دانلود جزوه استاتیک

 

 

مکانیک علمی با اثر نیروها بر اجسام  دارد نقش هیچ موضوع علمی دیگری از نقش مکانیک در تحلیل مهندسی بیشتر نیست اصول مکانیک معدود اند اما کاربرد گسترده‌ای در مهندسی دارند اصول مکانیک در تحقیق و توسعه در زمینه‌های ارتعاشات پایداری و استحکام سازه ها و ماشین ها رباتیک طراحی موشک و فضا پیما کنترل خودکار عملکرد موتور جریان سیال ماشین ها و دستگاه های الکتریکی و رفتار مولکولی اتمی و زیر اتمی نقش محوری دارند درک کامل علم مکانیک پیش نیاز کار در این زمینه‌ها و بسیاری زمینه‌های دیگر است قدیمی ترین علم فیزیکی است پیشینه این علم به آغاز فعالیت های مهندسی می‌رسد قدیمی‌ترین سوابق مکتوب در علم مکانیک نوشته‌های ارشمیدس درباره اصل و اصل شناوری است پس از آن با فرمول بندی قوانین ترکیب بارها توسط استوینوس  اغلب اصول استاتیک را نیز فرمول بندی کرد پیشرفت چشمگیری حاصل شد گالیله نخستین کسی بود که با انجام آزمایش روی سنگ های درحال سقوط به تحقیق در زمینه دینامیک پرداخت فرمول بندی دقیق قوانین حرکت و همچنین قانون گرانش را نیوتن انجام داد که مفهوم بی نهایت کوچک در تحلیل ریاضی نیز به فکرش رسید وینچی ، وارینیون ، اویلر ، دالامبر ، لاگرانژ ، لاپلاس  و دیگران نیز نقش چشمگیری در پی‌ریزی مکانیک داشتند

در کتاب‌های استاتیک هم با پیگیری اصول مکانیک و هم با کاربرد آنها سروکار داریم اصول علم مکانیک به زبان دقیق ریاضی بیان می شوند و از اینرو ریاضیات نقش مهمی در کاربرد این اصول برای حل مسائل علمی دارد

علم مکانیک به دو بخش تقسیم میشود استاتیک که با تعادل اجسام تحت اثر نیرو ها سروکار دارد و دینامیک که به بررسی حرکت اجسام می‌پردازد کتاب مکانیک مهندسی به دو بخش تقسیم میشود جلد اول استاتیک و دینامیک

مفاهیم و تعریف‌های زیر مبنای مطالعه مکانیک را تشکیل میدهند در ابتدای کار آنها را درک کرد

 

در فضا ناحیه ناحیه‌ ای هندسی آنرا اشغال مکان آنها از طریق اندازه گیری های خطی و زاویه ای نسبت به یک دستگاه مختصات توصیف می شود در مسئله های سه بعدی به سه مختص نیاز داریم در مسئله های دو بعدی فقط دو محتص نیاز داریم

ن معیار سنجش توالی رویدادهاست و کمیت دینامیک شمرده می‌شود در تحلیل مسئله‌های استاتیک دخالت مستقیم ندارد

جرم معیار سنجش لختی یا مقاومت آن در برابر تغییر سرعت است موجود در جسم دانست جرم هر جسم بر نیروی جاذبه گرانشی آن جسم و اجسام دیگر تاثیر می گذارد این نیرو در بسیاری از کاربردهای استاتیک ظاهر می‌شود

نیرو اثر یک جسم بر جسم دیگر است نیرو تمایل دارد که جسم را در امتداد اثر خود به حرکت درآورد اثر نیرو با اندازه امتداد و نقطه اثر آن مشخص میشود بنابراین نیرو کمیتی برداری است

دانلود جزوه استاتیک

 

ثبت درخواست جزوه دانشگاهی

می توانید با وارد کردن اطلاعات تان در فرم زیر جزوه دانشگاهی مورد نظرتان که در سایت موجود نیست را سفارش دهید تا به محض قرار گرفتن روی سایت برایتان ارسال گردد

  مطلبی دیگر

  جزوه مدار منطقی | دانلود جزوه مدار منطقی PDF

  جزوه مدار منطقی | دانلود جزوه مدار منطقی PDF

  جزوه مدار منطقی جزوه مدار منطقی مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه …