خانه / جزوه دانشگاهی / جزوه مدار منطقی | دانلود جزوه مدار منطقی PDF
جزوه مدار منطقی | دانلود جزوه مدار منطقی PDF
جزوه مدار منطقی | دانلود جزوه مدار منطقی PDF

جزوه مدار منطقی | دانلود جزوه مدار منطقی PDF

جزوه مدار منطقی

جزوه مدار منطقی مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه نمایید :

دانلود جزوه مدار منطقی

 

مباحث جزوه مدار منطقی

برخی از مباحث و سرفصل هایی که در جزوه مدار منطقی بیان می شوند به شرح زیر می باشند :

 جبر بول و گیت های منطقی
مدار های ترکیبی MSI  و PLD
ادغام جدول روند
ادغام جدول روند اولیه
اصل دوگان
اعداد باینری یا دودویی
اعداد دودویی علامت دار
اعداد دودویی و دهدهی
اعداد مبنای هشت و شانزده
الگوی خارجی
انتخاب های نخستین
انتشار رقم نقلی
انتقال اطلاعات بین ثبات ها
انتقال سری
انکدر با اولویت
انکدر ها
انواع ROM
انواع حافظه
آرایه تراشه های RAM
آرایه رنامه پذیر منطقی PAL
آرایه های منطقی برنامه پذیر ( PLA )
بدست آوردن جدول درستی
بلوک ASM
پایداری مدار
پردازشگر داده
پیاده سازی AND-OR-INVERT
پیاده سازی OR-AND-INVERT
پیاده سازی با دیکدر
پیاده سازی با گیت های NAND و NOR
پیاده سازی با لچ های SR
پیاده سازی تابع با گیت NAND
پیاده سازی تابع با گیت NOR
پیاده سازی تابع بول با گیت NAND
پیاده سازی تابع بول با گیت NOR
پیاده سازی تابع بول با مولتی پلکسر
پیاده سازی مدار های ترتیبی
پیاده سازی مدار های ترکیبی
پیاده سازی مدار های ترکیبی با دیکدر
پیاده سازی واحد کنترل
پیدا کردن تابع بول با عملیات جبری
تابع OR انحصاری (XOR یا EOR)
تابع فرد
تاخیر انتشار
تاخیر انتشار
تبدیل دیاگرام NAND به AND-OR
تبدیل فرم های کانونیک یا متعارف به یکدیگر
تبدیل کد گری به دودویی
تبدیل کد ها
تبدیل مبنای اعداد
تجزیه و تحلیل دیاگرام NAND
تجزیه و تحلیل دیاگرام NOR
تجزیه و تحلیل مدار
تحلیل مدار طراحی شده
تحلیل مدار های ترتیبی با پالس ساعت
تحلیل مدار های ترتیبی با فلیپ فلاپ JK و سایر فلیپ فلاپ ها
تخصیص حالت ها و جدول انتقال
تخصیص خروجی به حالت های ناپایدار
تخصیص دودویی به حالت ها ، بدون رخ دادن ریس
تخصیص مقادیر دودویی برای حالت ها
ترانزیستور های MOS
ترتیب زمانی
ترتیب های زمانی
ترکیبات مفید گیت ها
تریگر گردن یا راه اندازی کردن فلیپ فلاپ ها
تست کردن حافظه RAM
تصحیح یک بیت و تشخیص دو بیت خطا
تعریف اصولی جبر بول
تعریف منطق دودویی
تعریف های اولیه
تعیین انتخاب های نخستین
تفریق به کمک مکمل ها
تفریق حسابی
تفریق گر ها
تقدم عملگرها
تمام تفریق گر
تمام جمع کننده ها
توابع بول
توابع بول
توابع ورودی فلیپ فلاپ

دانلود جزوه مدار منطقی

توسعه حافظه
تولید زمان یک کلمه
تولید کننده بیت توازن
تولید کننده پالس ساعت
تولید کننده پالس ساعت
تولید و بررسی بیت توازن
تئوری های اساسی
ثبات با امکان بار شدن موازی
ثبات شیفت دهنده
ثبات شیفت دهنده
ثبات شیفت دهنده با فیدبک
ثبات شیفت دهنده دو جهته
ثبات شیفت دهنده دو جهته ، با بار شدن موازی
ثبات شیفت دهنده دو جهته با امکان بار شدن موازی
ثبات ها
ثبات ها
ثبات ها ، شمارنده ها و واحد حافظه
جبر بول دو ارزشی
جبر بول و گیت های منطقی
جداول تحریک فلیپ فلاپ ها
جداول مشخصه
جدول انتقال
جدول انتقال و دیاگرام منطقی
جدول ایجاب ( جدول خلاصه سازی )
جدول برنامه PLA
جدول برنامه PLA
جدول حالت
جدول حالت
جدول درستی
جدول روند
جدول روند اولیه
جدول روند اولیه
جمع حسابی
جمع سری
جمع کننده –  تفریق گر دودویی
جمع کننده در کد BCD
جمع کننده دهدهی
جمع کننده دودویی موازی
جمع کننده موازی
جمع کننده ها
جمع و تفریق کننده دودویی
جمع و تفریق کننده ها
چارت ASM
چارت ASM
حاصل ضرب ماکسترم ها
حافظه با دستیابی تصادفی یا RAM
حافظه فقط خواندنی ( ROM )
حافظه ها و ثبات های دودویی
حداکثر سازگار ها
خروجی توتم پول
خلاصه ای از روش طراحی
در نظر گرفتن زمان بندی
دی مولتی پلکسر
دیاگرام حالت
دیاگرام منطقی
دیاگرام منطقی
دیاگرام ون
دیکد کردن حافظه RAM
دیکدر ها و انکدر ها
روش تجزیه و تحلیل
روش تحلیل مدار های ترکیبی
روش جدول بندی
روش چندین سطری
روش دیاگرام یا نقشه
روش طراحی
روش طراحی
روش طراحی مدار های ترکیبی
زمایش های آزمایشگاه مدار های منطقی
زوج های سازگار
ساختار داخلی
ساده سازی توابع بول
ساده کردن توابع بول
ساده نمودن تابع حاصل ضرب مجموع ها
سایر پیاده سازی های دو طبقه
سایر شمارش ها
سایر عملیات منطقی
سایر کد های الفبا عددی
سطوح مجتمع سازی
سمبول حافظه RAM
سمبول های توصیفی
سمبول های ثبات ها
سمبول های شمارنده ها
سمبول های فلیپ فلاپ
سمبول های گرافیکی
سمبول های گرافیکی استاندارد
سمبول های مدار های ترکیبی
سمبول های مستطیل شکل
سمبول های همبستگی
سیگنال های زمانی
شبیه سازی ROM
شرایط بی اهمیت
شرایط ریس ( رقابت )
شرط بسته بودن و پوشش دادن
شکل موج
شمارنده BCD
شمارنده BCD
شمارنده BCD آسنکرون
شمارنده جانسون
شمارنده حلقوی
شمارنده دودویی
شمارنده دودویی
شمارنده دودویی آسنکرون
شمارنده دودویی با بار شدن موازی
شمارنده صعودی –  نزولی با فعال ساز
شمارنده صعودی – نزولی دودویی
شمارنده غیر دودویی
شمارنده ها
شمارنده های رایپل یا آسنکرون ( غیر همزمان )
شمارنده های سنکرون یا همزمان
شمردن تعداد باخت ها
ضرب دودویی
ضرب کننده دودویی
طراحی با حالت های بلااستفاده
طراحی با فلیپ فلاپ D
طراحی با فلیپ فلاپ JK
طراحی با مولتی پلکسر
طراحی پروسسور داده
طراحی شمارنده ها
طراحی واحد کنترل با PLA
طراحی واحد کنترل با PLA
طراحی واحد کنترل با فلیپ فلاپ D و دیکدر
طراحی واحد کنترل با مولتی پلکسر
طراحی واحد کنترل با یک فلیپ فلاپ برای هر حالت
طرز کار مدار به عنوان تولید کننده پالس ساعت
عمل جمع سری
عملیات ثبات ها
عملیات جبری
عملیات خواندن و نوشتن
فرم کانونیک یا متعارف و فرم استاندارد
فرم های استاندارد
فلیپ فلاپ D
فلیپ فلاپ D
فلیپ فلاپ JK
فلیپ فلاپ RS
فلیپ فلاپ RS
فلیپ فلاپ T
فلیپ فلاپ با راه اندازی لبه ای
فلیپ فلاپ تابع – متبوع (M-S  )
فلیپ فلاپ لچ SR
فلیپ فلاپ ها
فلیپ فلاپ ها
فلیچ فلاپ های JK و T
فماشین های حالت الگوریتمی (ASM)
قضیه ها یا تئوری های اصلی و خواص جبر بول
کامپیوتر ها و سیستم های دیجیتالی (رقمی)
کاهش جدول روند اولیه
کاهش حالات و جدول های روند
کاهش حالت
کاهش و تخصیص حالت
کد اسکی ASCII
کد آشکار سازی خطا
کد گری (انعکاسی)
کد های دهدهی
کد های دودویی
کد همینگ
کدهای تصحیح کننده خطا
کنترل ثبات ها
گزینش انتخاب های نخستین
گسترش ورودی گیت ها
گنجایش خروجی
گیت NAND
گیت TTL خروجی کلکتور باز
گیت TTL شاتکی
گیت پایه DTL
گیت پایه RTL
گیت سه حالته
گیت های CMOS
گیت های مدار مجتمع
گیت های منطقی
گیت های منطقی
گیت های منطقی دیجیتال
گیت یونیورسال NAND
گیت یونیورسال NAND
گیت یونیورسال NOR
لامپ پینگ پونگ
لامپ هندبال
مبدل کد
مبدل مکمل 9
مثال تحلیل
مثال طراحی
مثال طراحی
مثال طراحی
مثال طراحی
مثالی از پیاده سازی
مثالی از تحلیل مدار
مثالی از جدول روند چهار سطری
مثالی از جدول روند سه سطری
مثالی از طراحی
مثالی از طراحی
مجموع مینترم ها
محدوده نویز یا پارازیت
مدار اساسی فلیپ فلاپ ( فلیپ فلاپ پایه )
مدار ترتیبی آسنکرون
مدار نوسان گیر
مدار های NAND چند طبقه
مدار های NOR چند طبقه
مدار های RTL و DTL
مدار های با فلیپ فلاپ لچ
مدار های ترتیبی
مدار های ترتیبی آسنکرون ( غیر همزمان )
مدار های ترتیبی سنکرون
مدار های ترکیبی
مدار های سویچینگ و سیگنال های دودویی
مدار های گیت انتقال CMOS
مدار های مجتمع
مدار های مجتمع دیجیتال
مدار های منطقی ترکیبی
مدل میلی و مدل نور
مشخصات ترانزیستور دو قطبی
مشخصات طراحی
مشخصات طراحی
مشخصات گیت های CMOS
مشخصات مدار ها
مصرف توان
مقایسه کننده دو مقدار
مقایسه گر دو مقدار
مکمل r-1 اعداد
مکمل r اعداد
مکمل تابع
مکمل های اعداد
مکمل یک تابع
منطق اکثریت
منطق ترانزیستور –  ترانزیستور (  TTL)
منطق دودویی
منطق کوپلاژ امیتر (ECL  )
منطق مثبت و منفی
مولتی پلکسر
مینترم ها و ماکسترم ها
نتیجه گیری
نقشه پنج متغیره
نقشه چهار متغیره
نقشه های دو و سه متغیره
نمایش بر روی لامپ های هفت قسمتی
نیم تفریق گر
نیم جمع کننده ها
هازارد ( خروجی های تصادفی )
هازارد اساسی
هازارد در مدار های ترتیبی
هازارد در مدار های ترکیبی
واحد حافظه
ورودی های متسقیم یا آسنکرون ( بدون پالس ساعت)

 

دانلود جزوه مدار منطقی

 

درباره مدار منطقی

مدار منطقی عمدتا در قطعاتی عرضه می گردد که در خانواده نیمه هادی ها قرار می گیرند. بدیهی است که نمی‌توان دو خروجی را با هم به یک ورودی متصل نمود چرا که در این صورت سطوح ولتاژی به وجود خواهد آمد که خارج از محدوده منطقی خواهد بود. در صورتی که این اتفاق به طور ناخواسته انجام گیرد، به آن اتصال کوتاه گفته می شود که می تواند باعث از بین رفتن مدار گردد!

مدار منطقی تقریبا در تمامی سیستم های دیجیتال امروزی خصوصا سیستم های کامپیوتر و سخت افزاری یافت می شود. در سیگنال دیجیتال، یک دروازه منطقی یا گیت منطقی (Logical gate) روی یک یا دو ورودی منطقی عملیات منطقی انجام می‌دهد و سرانجام یک خروجی منطقی را تولید می‌کند. این منطق معمولا طبق منطق بولی است که به طور مشترک در تمام مدارهای دیجیتالی یافت می‌شود.

در مدارات منطقی ورودی و خروجی ها تنها منطق وجود و یا عدم وجود را قبول می کنند؛ این بخش در هر مقوله می تواند نام خاص خود را داشته باشد. به عنوان مثال در برنامه نویسی، سخت افزار، الکترونیک، پایگاه داده و… با عناوینی همچون خاموش / روشن – بالا (H) / پایین (L) – یک / صفر – درست (T) / غلط (F) – مثبت / منفی – مثبت / زمین – مدار باز / مدار بسته – YES / NO. یک مدار مجتمع و یا یک CPU دارای هزاران و حتی میلیون ها مدار منطقی است؛ مدارت منطقی آن را ترانزیستورها تشکیل می دهند.

شایان ذکر است که هر گیت جهت کار نیازمند سطح معینی از ولتاژ است. در صورتی که مقالات وب سایت سخت افزار را در حوزه آموزش مطالعه نمائید، به طور حتم با واژه هایی همچون “ولتاژ راه انداز” برخورد داشته اید؛ قطعات دیجیتالی جهت کار نیازمند شارش ولتاژ منفی و یا مثبت هستند. این ولتاژ می تواند در طول کار قطعه و یا بخشی از مدار، تغییر نماید.

 

دانلود جزوه مدار منطقی

 

ثبت درخواست جزوه دانشگاهی

می توانید با وارد کردن اطلاعات تان در فرم زیر جزوه دانشگاهی مورد نظرتان که در سایت موجود نیست را سفارش دهید تا به محض قرار گرفتن روی سایت برایتان ارسال گردد

    مطلبی دیگر

    جزوه ریاضی مهندسی | دانلود جزوه ریاضی مهندسی PDF

    جزوه ریاضی مهندسی | دانلود جزوه ریاضی مهندسی PDF

    جزوه ریاضی مهندسی جزوه ریاضی مهندسی مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه …