خانه / سرفصل کتب دانشگاهی / کتاب مدار منطقی موریس مانو ترجمه فارسی

کتاب مدار منطقی موریس مانو ترجمه فارسی

 

نویسنده : موریس مانو Morris Mano

زبان کتاب : فارسی

 

 

مشاهدۀ کتاب مدار منطقی موریس مانو

 

 

دانلود کتاب مدار منطقی موریس مانو ترجمه فارسی PDF

قسمتی از کتاب مدار منطقی موریس مانو ترجمه فارسی PDF را می توانید از طریق فرم زیر دریافت نمایید

 

جهت دریافت رایگانِ قسمتی از این محصول

در فرم زیر اطلاعات تان را وارد نمایید و دکمه ارسال را بزنید

تا دموی رایگان محصول برای تان ایمیل شود

 

 

فصل های کتاب مدار منطقی موریس مانو ترجمه فارسی

فصل اول : جبر بول و گیت های منطقی
کامپیوتر ها و سیستم های دیجیتالی (رقمی)
اعداد باینری یا دودویی
تبدیل مبنای اعداد
اعداد مبنای هشت و شانزده
مکمل های اعداد
مکمل r-1 اعداد
مکمل r اعداد
تفریق به کمک مکمل ها
اعداد دودویی علامت دار
جمع حسابی
تفریق حسابی
کد های دودویی
کد های دهدهی
کد آشکار سازی خطا
کد گری (انعکاسی)
کد اسکی ASCII
سایر کد های الفبا عددی
حافظه ها و ثبات های دودویی
ثبات ها
انتقال اطلاعات بین ثبات ها
منطق دودویی
تعریف منطق دودویی
مدار های سویچینگ و سیگنال های دودویی
گیت های منطقی

فصل دوم : جبر بول و گیت های منطقی
تعریف های اولیه
تعریف اصولی جبر بول
جبر بول دو ارزشی
قضیه ها یا تئوری های اصلی و خواص جبر بول
اصل دوگان
تئوری های اساسی
تقدم عملگرها
دیاگرام ون
توابع بول
عملیات جبری
مکمل یک تابع
فرم کانونیک یا متعارف و فرم استاندارد
مینترم ها و ماکسترم ها
مجموع مینترم ها
حاصل ضرب ماکسترم ها
تبدیل فرم های کانونیک یا متعارف به یکدیگر
فرم های استاندارد
سایر عملیات منطقی
گیت های منطقی دیجیتال
گسترش ورودی گیت ها
مدار های مجتمع
سطوح مجتمع سازی
گیت های مدار مجتمع
منطق مثبت و منفی

فصل سوم : ساده سازی توابع بول
روش دیاگرام یا نقشه
نقشه های دو و سه متغیره
نقشه چهار متغیره
انتخاب های نخستین
نقشه پنج متغیره
ساده نمودن تابع حاصل ضرب مجموع ها
پیاده سازی با گیت های NAND و NOR
پیاده سازی تابع با گیت NAND
پیاده سازی تابع با گیت NOR
سایر پیاده سازی های دو طبقه
ترکیبات مفید گیت ها
پیاده سازی AND-OR-INVERT
پیاده سازی OR-AND-INVERT
شرایط بی اهمیت
روش جدول بندی
تعیین انتخاب های نخستین
گزینش انتخاب های نخستین
نتیجه گیری

فصل چهارم : مدار های منطقی ترکیبی
روش طراحی مدار های ترکیبی
جمع کننده ها
نیم جمع کننده ها
تمام جمع کننده ها
تفریق گر ها
نیم تفریق گر
تمام تفریق گر
تبدیل کد ها
روش تحلیل مدار های ترکیبی
مدار های NAND چند طبقه
گیت یونیورسال NAND
پیاده سازی تابع بول با گیت NAND
تجزیه و تحلیل دیاگرام NAND
پیدا کردن تابع بول با عملیات جبری
بدست آوردن جدول درستی
تبدیل دیاگرام NAND به AND-OR
مدار های NOR چند طبقه
گیت یونیورسال NOR
پیاده سازی تابع بول با گیت NOR
تجزیه و تحلیل دیاگرام NOR
تابع OR انحصاری (XOR یا EOR)
تابع فرد
تولید و بررسی بیت توازن

فصل پنجم : مدار های ترکیبی MSI و PLD
جمع و تفریق کننده دودویی
جمع کننده دودویی موازی
جمع کننده – تفریق گر دودویی
انتشار رقم نقلی
جمع کننده دهدهی
جمع کننده در کد BCD
مقایسه گر دو مقدار
دیکدر ها و انکدر ها
پیاده سازی مدار های ترکیبی با دیکدر
دی مولتی پلکسر
انکدر ها
انکدر با اولویت
مولتی پلکسر
پیاده سازی تابع بول با مولتی پلکسر
حافظه فقط خواندنی ( ROM )
پیاده سازی مدار های ترکیبی
انواع ROM
آرایه های منطقی برنامه پذیر ( PLA )
جدول برنامه PLA
آرایه رنامه پذیر منطقی PAL

فصل ششم : مدار های ترتیبی سنکرون
فلیپ فلاپ ها
مدار اساسی فلیپ فلاپ ( فلیپ فلاپ پایه )
فلیپ فلاپ RS
فلیپ فلاپ D
فلیچ فلاپ های JK و T
تریگر گردن یا راه اندازی کردن فلیپ فلاپ ها
فلیپ فلاپ تابع – متبوع (M-S )
فلیپ فلاپ با راه اندازی لبه ای
سمبول های گرافیکی
ورودی های متسقیم یا آسنکرون ( بدون پالس ساعت)
تحلیل مدار های ترتیبی با پالس ساعت
جدول حالت
دیاگرام حالت
توابع ورودی فلیپ فلاپ
جداول مشخصه
تحلیل مدار های ترتیبی با فلیپ فلاپ JK و سایر فلیپ فلاپ ها
مدل میلی و مدل نور
کاهش و تخصیص حالت
کاهش حالت
تخصیص مقادیر دودویی برای حالت ها
جداول تحریک فلیپ فلاپ ها
فلیپ فلاپ RS
فلیپ فلاپ JK
فلیپ فلاپ D
فلیپ فلاپ T
روش طراحی
طراحی با فلیپ فلاپ D
طراحی با حالت های بلااستفاده
تحلیل مدار طراحی شده
طراحی شمارنده ها
شمارنده غیر دودویی

 

فصل هفتم : ثبات ها ، شمارنده ها و واحد حافظه
ثبات ها
ثبات با امکان بار شدن موازی
پیاده سازی مدار های ترتیبی
ثبات شیفت دهنده
انتقال سری
ثبات شیفت دهنده دو جهته با امکان بار شدن موازی
عمل جمع سری
شمارنده های رایپل یا آسنکرون ( غیر همزمان )
شمارنده دودویی آسنکرون
شمارنده BCD آسنکرون
شمارنده های سنکرون یا همزمان
شمارنده دودویی
شمارنده صعودی – نزولی دودویی
شمارنده BCD
شمارنده دودویی با بار شدن موازی
ترتیب های زمانی
تولید زمان یک کلمه
سیگنال های زمانی
شمارنده جانسون
حافظه با دستیابی تصادفی یا RAM
عملیات خواندن و نوشتن
انواع حافظه
دیکد کردن حافظه RAM
ساختار داخلی
آرایه تراشه های RAM
کدهای تصحیح کننده خطا
کد همینگ
تصحیح یک بیت و تشخیص دو بیت خطا

فصل هشتم : ماشین های حالت الگوریتمی (ASM)
چارت ASM
بلوک ASM
عملیات ثبات ها
در نظر گرفتن زمان بندی
مثال طراحی
ترتیب زمانی
پردازشگر داده
پیاده سازی واحد کنترل
جدول حالت
طراحی با فلیپ فلاپ JK
طراحی واحد کنترل با فلیپ فلاپ D و دیکدر
طراحی واحد کنترل با یک فلیپ فلاپ برای هر حالت
طراحی واحد کنترل با مولتی پلکسر
مثالی از طراحی
طراحی واحد کنترل با PLA
ضرب دودویی
چارت ASM
طراحی واحد کنترل با PLA
جدول برنامه PLA

فصل نهم : مدار های ترتیبی آسنکرون ( غیر همزمان )
روش تجزیه و تحلیل
جدول انتقال
جدول روند
شرایط ریس ( رقابت )
پایداری مدار
مدار های با فلیپ فلاپ لچ
فلیپ فلاپ لچ SR
مثالی از تحلیل مدار
مثالی از پیاده سازی
مدار نوسان گیر
روش طراحی
مثال طراحی
جدول روند اولیه
کاهش جدول روند اولیه
جدول انتقال و دیاگرام منطقی
تخصیص خروجی به حالت های ناپایدار
خلاصه ای از روش طراحی
کاهش حالات و جدول های روند
جدول ایجاب ( جدول خلاصه سازی )
ادغام جدول روند
زوج های سازگار
حداکثر سازگار ها
شرط بسته بودن و پوشش دادن
تخصیص دودویی به حالت ها ، بدون رخ دادن ریس
مثالی از جدول روند سه سطری
مثالی از جدول روند چهار سطری
روش چندین سطری
هازارد ( خروجی های تصادفی )
هازارد در مدار های ترکیبی
هازارد در مدار های ترتیبی
پیاده سازی با لچ های SR
هازارد اساسی
مثال طراحی
مشخصات طراحی
جدول روند اولیه
ادغام جدول روند اولیه
تخصیص حالت ها و جدول انتقال
دیاگرام منطقی

فصل دهم : مدار های مجتمع دیجیتال
مشخصات مدار ها
گنجایش خروجی
مصرف توان
تاخیر انتشار
محدوده نویز یا پارازیت
مشخصات ترانزیستور دو قطبی
مدار های RTL و DTL
گیت پایه RTL
گیت پایه DTL
منطق ترانزیستور – ترانزیستور ( TTL)
گیت TTL خروجی کلکتور باز
خروجی توتم پول
گیت TTL شاتکی
گیت سه حالته
منطق کوپلاژ امیتر (ECL )
ترانزیستور های MOS
گیت های CMOS
مشخصات گیت های CMOS
مدار های گیت انتقال CMOS

فصل یازدهم : آزمایش های آزمایشگاه مدار های منطقی
اعداد دودویی و دهدهی
شمارنده دودویی
شمارنده BCD
الگوی خارجی
سایر شمارش ها
گیت های منطقی
جدول درستی
شکل موج
تاخیر انتشار
گیت یونیورسال NAND
گیت NAND
ساده کردن توابع بول
دیاگرام منطقی
توابع بول
مکمل تابع
مدار های ترکیبی
مثالی از طراحی
منطق اکثریت
تولید کننده بیت توازن
پیاده سازی با دیکدر
مبدل کد
تبدیل کد گری به دودویی
مبدل مکمل 9
نمایش بر روی لامپ های هفت قسمتی
طراحی با مولتی پلکسر
مشخصات طراحی
جمع و تفریق کننده ها
مقایسه کننده دو مقدار
فلیپ فلاپ ها
مدار های ترتیبی
شمارنده صعودی – نزولی با فعال ساز
شمارنده ها
ثبات شیفت دهنده
شمارنده حلقوی
ثبات شیفت دهنده با فیدبک
ثبات شیفت دهنده دو جهته
ثبات شیفت دهنده دو جهته ، با بار شدن موازی
جمع سری
واحد حافظه
تست کردن حافظه RAM
شبیه سازی ROM
توسعه حافظه
لامپ هندبال
تجزیه و تحلیل مدار
شمردن تعداد باخت ها
لامپ پینگ پونگ
تولید کننده پالس ساعت
طرز کار مدار به عنوان تولید کننده پالس ساعت
تولید کننده پالس ساعت
جمع کننده موازی
ضرب کننده دودویی
کنترل ثبات ها
طراحی پروسسور داده
مدار ترتیبی آسنکرون
مثال تحلیل
مثال طراحی

فصل دوازدهم : سمبول های گرافیکی استاندارد
سمبول های مستطیل شکل
سمبول های توصیفی
سمبول های همبستگی
سمبول های مدار های ترکیبی
سمبول های فلیپ فلاپ
سمبول های ثبات ها
سمبول های شمارنده ها
سمبول حافظه RAM

 

 

مشاهدۀ کتاب مدار منطقی موریس مانو

 

 

 

مطلبی دیگر

کتاب فیزیک 1 هالیدی ترجمه فارسی

  نویسنده : دیوید هالیدی  زبان کتاب : فارسی       دانلود کتاب فیزیک …