خانه / سرفصل کتب دانشگاهی / سرفصل درس مدار الکتریکی 2 | مباحث مدار الکتریکی 2 هیت

سرفصل درس مدار الکتریکی 2 | مباحث مدار الکتریکی 2 هیت

در این مطلب تمامی مباحث درس مدار الکتریکی 2 بر اساس فهرست فصل های کتاب مدار الکتریکی هیت بیان شده اند : 

دانلود جزوه مدار الکتریکی 1 و 2

 

سرفصل درس مدار الکتریکی 2 بر اساس کتاب مدار الکتریکی هیت

فصل 11 تحلیل منابع انرژی AC

توان لحظه ای

توان متوسط

مقادیر ولتاژ و جریان موثر

توان ظاهری و ضریب توان

توان مختلط

مقایسه واژه های توان

فصل 12 مدار های چند فاز

سیستم های چند فاز

سیستم های تک فاز سه سیم

اتصال سه فاز Y-Y

اتصال مثلت یا دلتا D

اندازه گیری توان در سیستم های سه فاز

فصل 13 مدار با کوپل مغناطیسی

القای متقابل

ملاحظات انرژی

ترانسفورماتور های خطی

ترانسفورماتور ایده آل

 

فصل 14 فرکانس مختلط و تبدیل لاپلاس

فرکانس مختلط

تابع تحریک سینوسی میرا

تعریف تبدیل لاپلاس

تبدیل لاپلاس توابع زمانی ساده

تکنیک های عکس تبدیل لاپلاس

قضایای اصلی در تبدیل لاپلاس

قضایای مقدار اولیه و مقدار نهایی

دانلود جزوه مدار الکتریکی 1 و 2

فصل 15 تحلیل مدار در حوزه ی S

Z(s) و Y(s)

تحلیل گره ای و تک حلقه ای در حوزه S

تکنیک های دیگر در تحلیل مدار

قطب ها ، صفر ها و توابع تبدیل

کانولوشن

صفحه ی فرکانس مختلط

پاسخ طبیعی و صفحه S

تکنیک سنتز نسبت ولتاژ ها

 

فصل 16 پاسخ فرکانس

تشدید موازی

عرض باند و مدار های q بالا

تشدید سری

دیگر فرم های تشدید

تغییر مقیاس نمودار بود

فیلتر ها

 

فصل 17 شبکه های دو درگاهی

شبکه های یک درگاهی

پارامتر های ادمیتانس

چند شبکه معادل

پارامتر های امپدانس

پارامتر های هیبرید

پارامتر های انتقال

 

فصل 18 تحلیل فوریه مدار

فرم مثلثاتی سری فوریه

استفاده از تقارن

پاسخ کامل به توابع تحریک متناوب

فرم مختلط سری فوریه

تعریف تبدیل فوریه

بعضی از خواص تبدیل فوریه

جفت تبدیل فوریه برای بعضی توابع زمانی ساده

تبدیل فوریه یک تابع زمانی متناوب کلی

تابع سیستم و پاسخ در حوزه فرکانس

اهمیت فیزیکی تابع سیستم

 

پیوست ها

1- مقدمه ای بر توپولوژی شبکه

درخت ها و تحلیل گره ای کلی

تحلیل حلقوی

 

2 – حل معادلات همزمان

 

3- اثبات قضیه تونن

 

4 – آموزش pspice

 

5 – اعداد مختلط

عدد مختلط

اتحاد اولر

فرم نمایی

فرم قطبی

 

6 – آموزش مختصر مطلب

 

7 – قضایای اضافی در تبدیل لاپلاس

 

دانلود جزوه مدار الکتریکی 1 و 2

مطلبی دیگر

کتاب فیزیک 1 هالیدی ترجمه فارسی

  نویسنده : دیوید هالیدی  زبان کتاب : فارسی       دانلود کتاب فیزیک …