خانه / سرفصل کتب دانشگاهی / سرفصل درس مدار الکتریکی 1 | مباحث مدار الکتریکی 1 هیت

سرفصل درس مدار الکتریکی 1 | مباحث مدار الکتریکی 1 هیت

در این مطلب تمامی مباحث درس مدار الکتریکی 1 بر اساس فهرست فصل های کتاب مدار الکتریکی هیت بیان شده اند : 

دانلود جزوه مدار الکتریکی 1 و 2

 

سرفصل درس مدار الکتریکی 1 بر اساس کتاب مدار الکتریکی هیت

فصل اول تحلیل مدار و مهندسی برق

پیش گفتار

مروری بر این کتاب

رابطه تحلیل مدار با مهندسی

تحلیل و طراحی

تحلیل به کمک کامپیوتر

استراتژی موفق حل مسئله

خواندنی های کمکی

 

فصل 2 قطعات اساسی و مدار های الکتریکی

واحد ها و مقیاس ها

بار الکتریکی ، جریان ، ولتاژ و توان

منابع ولتاژ و جریان

قانون اهم

 

فصل 3 قوانین ولتاژ و جریان

گره ها ، حلقه ها ، مسیر ها و شاخه ها

قانون جریان کیر شهف

قانون ولتاژ کیر شهف

مدار تک حلقه ای

مدار زوج تک گره

منابع مستقل سری و موازی

مقاومت های سری و موازی

تقسیم ولتاژ و جریان

 

فصل 4 تحلیل گره ای و مش

تحلیل گره ای

ابر گره

تحلیل مش

ابر مش

تحلیل گره ای و تحلیل مش ؛ یک مقایسه

تحلیل کامپیوتری مدار

 

فصل 5 تکنیک های مفید تحلیل مدار

خطی بودن و تجمیع

تبدیل منابع

معادل تونن و نورتن

حداکثر انتقال توان

تبدیل ستاره – مثلث

انتخاب روش ؛ مقایسه انواع تکنیک ها

 

فصل 6 تقویت کننده عملیاتی

تقویت کننده عملیاتی ایده ال

طبقات پی در پی

مدار های منابع ولتاژ و جریان

ملاحظات عملی

مقایسه گر ها و تقویت کننده های وسایل اندازه گیری

دانلود جزوه مدار الکتریکی 1 و 2

فصل 7 خازن ها و القاگر ها

خازن

القاگر

ترکیب القاگر ها و خازن ها

نتایج خطی بودن

مدار های op-amp ساده با خازن

دوگانگی

مدل سای خازن ها و القاگر ها با pspice

 

فصل 8 مدار های RL  و RC

مدار RL بدون منبع

خواص پاسخ نمایی

مدار RC بدون منبع

تعمیم دیدگاه

تابع پله ی واحد

مدار های RL واداشته

پاسخ طبیعی و واداشته

مدار های RC واداشته

پیش بینی پاسخ مدار های سوئیچ شده ی متوالی

 

فصل 9 مدار RLC

مدار موازی بدون منبع

مدار RLC موازی فوق میرا

میرای بحرانی

مدار RLC موازی ریز میرا

مدارRLC سری بدون منبع

پاسخ کامل مدار RLC

مدار LC بدون اتلاف

 

فصل 10 تحلیل ماندگار سینوسی مدار

ویژیگی های توابع سینوسی

پاسخ واداشته به توابع سینوسی

تابع تحریک مختلط

فیزور

روابط فیزوری برای R , L , C

امپدانس

ادمیتانس

تحلیل گره ای و مش

تجمیع تبدیل منبع و قضیه تونن

نمودار های فیزوری

 

دانلود جزوه مدار الکتریکی 1 و 2

 

مطلبی دیگر

کتاب فیزیک 1 هالیدی ترجمه فارسی

  نویسنده : دیوید هالیدی  زبان کتاب : فارسی       دانلود کتاب فیزیک …